KF17 ApS - ISO 14001 miljøledelsee

Implementering og vedligehold

ISO 14001 miljøledelse - vi sikrer en effektiv implementering og vedligeholdelse af dit ISO ledelsessystem

Hos KF17 ApS har vi har specialiseret os i drift og implementering af ISO ledelsessystemer hos små og mellemstore virksomheder indenfor disse standarder:

 • ISO 9001 - Kvalitet
 • ISO 14001 - Miljø
 • ISO 45001 - Arbejdsmiljø
Vi ser en meget stor synergi mellem de 3 standarder. Hos de fleste af vores kunder giver det rigtig god mening at implementere flere standarder på samme tid.

På denne side fokuserer vi på miljøet (nederst på siden er der links til de andre standarder)


Hvorfor ISO 14001 og miljøledelse?

Med miljøledelse efter ISO 14001 bliver du i stand til at risikovurdere din organisations miljøforhold, proaktivt implementere miljø og bæredygtighed som en del af kerneforretningen og samtidig give ledelsen sikkerhed for, at jeres mål for bæredygtighed nås.

Ved at bruge ISO 14001 kan jeres arbejde med bæredygtighed, cirkulær økonomi og FN’s verdensmål konkretiseres og målsættes og bidrage til at opnå de resultater, som du og din virksomhed har sat jer for. I får mulighed for at fokusere på de væsentligste miljøforhold i virksomheden, sikre reduktion af miljøpåvirkningen, og at der løbende sker miljømæssige forbedringer.

En anerkendt standard

I denne internationale standard fastlægges krav til et miljøledelsessystem, som en organisation kan anvende for at forbedre sin miljøpræstation. Det er hensigten med denne internationale standard, at den skal anvendes af organisationer, der ønsker at lede deres miljømæssige ansvar på en systematisk måde, som bidrager til den miljømæssige søjle for bæredygtighed. Denne internationale standard hjælper organisationer til at nå de resultater, der tilsigtes med deres miljøledelsessystem, og som skaber værdi for miljøet, organisationen selv og interessenterne.

Ledelses håndbog

Hos KF17 ApS har vi implementeret ISO hos en del virksomheder.

Vi har set mange bud på hvordan man kan håndtere ISO dokumentationen, men ingen som vi fandt rigtig gode. Vi har derfor brugt en del tid på at ”opfinde” en ny struktur. Hovedformålet er at den skal være enkel og nem at gå til. Vi mener selv at vi er kommet godt i mål.

Vi har samlet alle standard ISO-procedurer i en ”ISO-håndbog”. Fra håndbogen har vi links til driftsprocedure så som udvikling, salg, produktion og indkøb. Vi har også links til arbejdsdokumenter som f.eks. risikostyringsoversigt, kompetenceskema, lovgivningsoversigt m.m.

Den helt store fordel er at ”ISO-håndbogen” er nøglen til alt.

Vores ”ISO-håndbog” kan i dag håndtere ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljø) og ISO 45001 (arbejdsmiljø).

KF17 ISO-ledelsessystem

Vores tilgang er specifikt tilpasset SMV virksomheder. Vi har opbygget flere system modeller, lige fra det helt simple til det mere komplekse system der kan udvides uden begrænsninger.

Vores tilgang er at udvide vore kunders værktøjskasse. Vi kommer med nogle gode værktøjer f.eks. indenfor risikostyring, leverandørstyring, lovgivningsoverblik, kompetencestyring m.m. 

Vi kommer med vores store erfaring og bidrager til udvikling af din virksomhed. 
Vi er ikke et software hus og vi har ikke et system du skal betale licens for.
Vi arbejder udelukkende i standard Microsoft programmer. 

Vi bidrager også gerne med viden indenfor bæredygtighed, herunder FN´s 17 verdens mål, ESG, CSR, bæredygtig finansiering m.m. Klik her for at læse mere.

Implementeringsprocessen

KF17 ApS står typisk for projektledelsen, det vil sige at vi styrer tidsplanen, sender mødeindkaldelser, tager referater m.m.

Du skal primært bidrage med din viden om virksomheden og i arbejdet med at udvikle de procedurer som I gerne vil have i virksomheden.
Vi har udarbejdet "værktøjer" til de standard elementer et ledelsessystem skal indeholde.

Vi kommer f.eks. med "værktøjer" til:
 • Risiko- og mulighedsstyring
 • Kompetencestyring
 • Håndtering af interessenter
 • Håndtering af myndighedskrav og andre krav
 • Kunde- og leverandørevaluering
 • Osv.
Vores mål er at integrere ISO naturligt i dagligdagen.

Vedligeholdelse

De fleste af vores kunder vælger at KF17 ApS skal varetage vedligeholdelsen af deres ISO-ledelsessystem. Det er en økonomisk fordelagtig løsning, da alternativet ofte er at ansatte en person til opgaven. Vi har +15 års erfaring i opbygning og vedligeholdelse af ledelsessystemer der kan indeholde flere ISO standarder. Sammen med vores kunder tager vi ofte skridtet videre og integrerer FN17´s verdens mål, ESG, CSR, strategiske KPI´er m.m.

Vi kan på freelance basis varetage roller som ISO-Manager, ISO-koordinator eller lignende - alt efter behovet  i din virksomhed.

Dine fordele ved at have et miljøledelsessystem

Et velimplementeret ledelsessystem sikrer at den strategiske retning følges. Forventningen er i dag at virksomhedens strategi er bæredygtig. Med vores hjælp realiseres bl.a. disse konkrete fordele:

 
Styr på virksomhedens miljøpåvirkning og miljø risici
Realisering af miljø forbedringer
Sikre at det miljøvenlige fokus ikke kun er en god filosofi, men en pengebesparende strategi

Brancher

ISO 14001 kan anvendes i alle brancher. Alle virksomheder der ønsker en struktureret miljøhåndtering vil have gavn at et ISO 14001 miljøledelsessystem. Vi har stor erfaring fra flere forskellige brancher. Selv om din virksomhed skulle være fra en anden branchen så tøv ikke med at kontakte os. Vores ledelsessystem kan anvendes i alle brancher. Hvis der skal særlige tilpasninger til, så finder vi en løsning. 

Brancher vi har erfaring med:
 • Bygge og anlæg
 • Elektronik
 • Forskning
 • IT og telekommunikation
 • Kemi og medicin
 • Maritimt udstyr
 • Metal og maskiner
 • Rengøring
 • Software udvikling

Udvidelses muligheder

Et ISO-ledelsessystem giver i sig selv mening. Men effekten stiger hvis ledelsessystemet bliver fuldt integreret i alle processer og handlinger. Vi oplever at der er store fordele og synergier ved at udvide ledelsessystemet.

Eksempler på udvidelses muligheder:

 • Flere ISO standarder i det samme system
 • ESG
 • FN17´s verdens mål, andre miljømål og  C02 beregninger.
 • CSR
 • Udvikling af strategiske KPI´er (Balanced Score Card)
 • m.m.

Læs mere om de andre ISO standarder og om KF17 ApS

ISO 9001

Besøg vores side omkring ISO 9001


ISO 45001

Besøg vores side omkring ISO 45001


KF17 ApS

Læs mere om KF17 ApS og om hvordan vi arbejder med flere standarder i det samme ledelsessystem